BARBARA MOUNIER

TEKST * ORGANISATIE * MEDIA * TALEN

 

Past and Present Productions

Barbara Mounier werkt in Nederland en Duitsland

op het gebied van tekst, training, media en taal.


Tekst

Zakelijke teksten

Makkelijk leesbare teksten

Redactie, eindredactie, lectoraat


Organisatie

Zakelijk leiding en productie

Fondsenwerving

Projectmanagement

Marketing en publiciteit


Media

Presentaties en workshops

Research en productie voor documentaires en televisieseries

Journalistieke producties in Nederland en Duitsland


Taal

Duitse en Nederlandse taal- en cultuurtrainingen

Vertalingen Engels-Nederlands-Duits

Tolken